Gabriella Salvete

Odesláním dotazu, stížnosti či připomínky prostřednictvím našeho formuláře berete na vědomí a udělujete nám, tj. společnosti Gabriella Salvete s.r.o., IČ: 28148959, se sídlem č.p. 450, 387 11 Katovice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 21436 (dále jen „Společnost“ nebo „my“), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas se zpracováním je udělován ve vztahu k Vašim osobním údajům uvedeným v kontaktním formuláři na našich webových stránkách, zejména v rozsahu jméno a příjmení, bydliště a emailová adresa za účelem jejich zařazení do naší zákaznické databáze a následnému zasílání informací a našich obchodních sdělení (nabízení obchodu a služeb) především na Vaši e-mailovou adresu. Poskytnuté údaje mohou být zpřístupněny i třetím osobám, a to osobám s námi koncernově propojeným, např. italské společnosti GABRIELLA SALVETE Srl, se sídlem Via G. B. Pergolesi 8, 20124, Milán, Itálie, IČ: 07582390964, tedy data mohou být předávána v rámci EU.

Dále berete na vědomí, že Vaše osobní údaje budou námi zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedených zpracovávány i prostřednictvím třetích osob námi pověřených. Dále jsme oprávněni k Vašim osobním údajům přiřazovat i Vaše další osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů je udělené na dobu 5 let, přičemž každý další odeslaný dotaz, stížnost či připomínka obnovuje tuto dobu od počátku. Poskytnutí údajů je dobrovolné a máte právo svůj souhlas kdykoli bezplatně odvolat, a to využitím odkazu na konci každého doručeného obchodního sdělení anebo písemně dopisem doručeným na naši adresu uvedenou výše. Náleží Vám práva dle § 21 Zákona, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se Vás týkají, a dále zejména pokud zjistíte nebo se domníváte, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás požádat o vysvětlení nebo můžete požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav a osobní údaje blokovali, provedli opravu, data doplnili nebo zlikvidovali. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení a má za následek Vaše vyřazení z naší zákaznické databáze.

Společnost je registrována u českého Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem č. 00070331.